ترجمه Twofold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ دو چيز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوقسمتي‌ , در فارسی : دو برابر , به فارسی : دوگانه‌.

Twofold به چه معناست و Twofold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twofold

داراي‌ دو چيز به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ دو چيز, ترجمه داراي‌ دو چيز, کلمات شبیه داراي‌ دو چيز , دوقسمتي‌ به لاتین , دو برابر به لاتین , دوگانه‌. خارجی
دانلود فایل ها