ترجمه Tympanist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌بل‌ زن‌. می باشد

Tympanist به چه معناست و Tympanist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tympanist

ط‌بل‌ زن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌بل‌ زن‌., ترجمه ط‌بل‌ زن‌., کلمات شبیه ط‌بل‌ زن‌.
دانلود فایل ها