ترجمه Tympanum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) ط‌بل‌ گوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوش‌ مياني‌ , در فارسی : پرده‌ گوش‌ , به فارسی : ط‌بل‌.

Tympanum به چه معناست و Tympanum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tympanum

(تش‌.) ط‌بل‌ گوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) ط‌بل‌ گوش‌, ترجمه (تش‌.) ط‌بل‌ گوش‌, کلمات شبیه (تش‌.) ط‌بل‌ گوش‌ , گوش‌ مياني‌ به لاتین , پرده‌ گوش‌ به لاتین , ط‌بل‌. خارجی
دانلود فایل ها