ترجمه Typal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبيه‌ نمونه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمونه‌اي‌ , در فارسی : شبيه‌ حروف‌ چاپي‌.

Typal به چه معناست و Typal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Typal

شبيه‌ نمونه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبيه‌ نمونه‌, ترجمه شبيه‌ نمونه‌, کلمات شبیه شبيه‌ نمونه‌ , نمونه‌اي‌ به لاتین , شبيه‌ حروف‌ چاپي‌. به لاتین
دانلود فایل ها