ترجمه Type Genus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنس‌ ياگونه‌ (در تقسيم‌ بندي‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوع‌ مشخص‌.

Type Genus به چه معناست و Type Genus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Type Genus

جنس‌ ياگونه‌ (در تقسيم‌ بندي‌) به خارجی , ریشه انگلیسی جنس‌ ياگونه‌ (در تقسيم‌ بندي‌), ترجمه جنس‌ ياگونه‌ (در تقسيم‌ بندي‌), کلمات شبیه جنس‌ ياگونه‌ (در تقسيم‌ بندي‌) , نوع‌ مشخص‌. به لاتین
دانلود فایل ها