ترجمه Typesetter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حروفچين‌. می باشد

Typesetter به چه معناست و Typesetter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Typesetter

حروفچين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حروفچين‌., ترجمه حروفچين‌., کلمات شبیه حروفچين‌.
دانلود فایل ها