ترجمه Typesetting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حروف‌ چيني‌. می باشد

Typesetting به چه معناست و Typesetting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Typesetting

حروف‌ چيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حروف‌ چيني‌., ترجمه حروف‌ چيني‌., کلمات شبیه حروف‌ چيني‌.
دانلود فایل ها