ترجمه Typhus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suohpyt) تيفوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تيفوسي‌ , در فارسی : حصبه‌اي‌.

Typhus به چه معناست و Typhus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Typhus

(suohpyt) تيفوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (suohpyt) تيفوس‌, ترجمه (suohpyt) تيفوس‌, کلمات شبیه (suohpyt) تيفوس‌ , تيفوسي‌ به لاتین , حصبه‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها