ترجمه Typification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنخ‌ بندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌بقه‌ بندي‌ , در فارسی : علامت‌ سازي‌ , به فارسی : تعيين‌ نمونه‌.

Typification به چه معناست و Typification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Typification

سنخ‌ بندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنخ‌ بندي‌, ترجمه سنخ‌ بندي‌, کلمات شبیه سنخ‌ بندي‌ , ط‌بقه‌ بندي‌ به لاتین , علامت‌ سازي‌ به لاتین , تعيين‌ نمونه‌. خارجی
دانلود فایل ها