ترجمه Typographer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مامور چاپخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاپچي‌ , در فارسی : مط‌بعه‌ چي‌.

Typographer به چه معناست و Typographer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Typographer

مامور چاپخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مامور چاپخانه‌, ترجمه مامور چاپخانه‌, کلمات شبیه مامور چاپخانه‌ , چاپچي‌ به لاتین , مط‌بعه‌ چي‌. به لاتین
دانلود فایل ها