ترجمه Ulceration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد زخم‌ يا قرحه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زخم‌ يا قرحه‌ , در فارسی : ريشي‌.

Ulceration به چه معناست و Ulceration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ulceration

ايجاد زخم‌ يا قرحه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد زخم‌ يا قرحه‌, ترجمه ايجاد زخم‌ يا قرحه‌, کلمات شبیه ايجاد زخم‌ يا قرحه‌ , زخم‌ يا قرحه‌ به لاتین , ريشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها