ترجمه Ultraism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاري‌. می باشد

Ultraism به چه معناست و Ultraism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ultraism

كاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كاري‌., ترجمه كاري‌., کلمات شبیه كاري‌.
دانلود فایل ها