ترجمه Ultraism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراگرايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فراروي‌ , در فارسی : از حد گذراني‌ , به فارسی : زياده‌ روي‌ , سایر ترجمه ها : افراط‌

Ultraism به چه معناست و Ultraism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ultraism

فراگرايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فراگرايش‌, ترجمه فراگرايش‌, کلمات شبیه فراگرايش‌ , فراروي‌ به لاتین , از حد گذراني‌ به لاتین , زياده‌ روي‌ خارجی , افراط‌ در زبان
دانلود فایل ها