ترجمه Ultramontane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارتفاعات‌ هستند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تفوق‌ مط‌لق‌ پاپ‌.

Ultramontane به چه معناست و Ultramontane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ultramontane

ارتفاعات‌ هستند به خارجی , ریشه انگلیسی ارتفاعات‌ هستند, ترجمه ارتفاعات‌ هستند, کلمات شبیه ارتفاعات‌ هستند , تفوق‌ مط‌لق‌ پاپ‌. به لاتین
دانلود فایل ها