ترجمه Ultranationalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقايد ناسيوناليزم‌ خيلي‌ افراط‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملت‌ پرستي‌ افراط‌ي‌.

Ultranationalism به چه معناست و Ultranationalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ultranationalism

عقايد ناسيوناليزم‌ خيلي‌ افراط‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عقايد ناسيوناليزم‌ خيلي‌ افراط‌ي‌, ترجمه عقايد ناسيوناليزم‌ خيلي‌ افراط‌ي‌, کلمات شبیه عقايد ناسيوناليزم‌ خيلي‌ افراط‌ي‌ , ملت‌ پرستي‌ افراط‌ي‌. به لاتین
دانلود فایل ها