ترجمه Umbilicated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etacilibmu) نافي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نافدار.

Umbilicated به چه معناست و Umbilicated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Umbilicated

(etacilibmu) نافي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (etacilibmu) نافي‌, ترجمه (etacilibmu) نافي‌, کلمات شبیه (etacilibmu) نافي‌ , نافدار. به لاتین
دانلود فایل ها