ترجمه Umbrage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سايه‌ وار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوظ‌ن‌ , در فارسی : نگراني‌ , به فارسی : رنجش‌.

Umbrage به چه معناست و Umbrage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Umbrage

سايه‌ وار به خارجی , ریشه انگلیسی سايه‌ وار, ترجمه سايه‌ وار, کلمات شبیه سايه‌ وار , سوظ‌ن‌ به لاتین , نگراني‌ به لاتین , رنجش‌. خارجی
دانلود فایل ها