ترجمه Unaffected در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ پيرايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساده‌ , در فارسی : بي‌ تكليف‌ , به فارسی : صميمي‌ , سایر ترجمه ها : بيريا.

Unaffected به چه معناست و Unaffected یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unaffected

بي‌ پيرايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ پيرايه‌, ترجمه بي‌ پيرايه‌, کلمات شبیه بي‌ پيرايه‌ , ساده‌ به لاتین , بي‌ تكليف‌ به لاتین , صميمي‌ خارجی , بيريا. در زبان
دانلود فایل ها