ترجمه Unaligned در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدون‌ صف‌ ارايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير وابسته‌ بحزب‌ , در فارسی : غير متشكل‌ , به فارسی : بيط‌رف‌.

Unaligned به چه معناست و Unaligned یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unaligned

بدون‌ صف‌ ارايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدون‌ صف‌ ارايي‌, ترجمه بدون‌ صف‌ ارايي‌, کلمات شبیه بدون‌ صف‌ ارايي‌ , غير وابسته‌ بحزب‌ به لاتین , غير متشكل‌ به لاتین , بيط‌رف‌. خارجی
دانلود فایل ها