ترجمه Unappeasable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استمالت‌ ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اقناع‌ نشدني‌ , در فارسی : راضي‌ نشدني‌ , به فارسی : تسكين‌

Unappeasable به چه معناست و Unappeasable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unappeasable

استمالت‌ ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی استمالت‌ ناپذير, ترجمه استمالت‌ ناپذير, کلمات شبیه استمالت‌ ناپذير , اقناع‌ نشدني‌ به لاتین , راضي‌ نشدني‌ به لاتین , تسكين‌ خارجی
دانلود فایل ها