ترجمه Unattended در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ مراقبت‌. می باشد

Unattended به چه معناست و Unattended یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unattended

بي‌ مراقبت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ مراقبت‌., ترجمه بي‌ مراقبت‌., کلمات شبیه بي‌ مراقبت‌.
دانلود فایل ها