ترجمه Unbeatable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باخت‌ ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكست‌ ناپذير , در فارسی : مغلوب‌ نشدني‌ , به فارسی : بي‌ نظ‌ير

Unbeatable به چه معناست و Unbeatable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unbeatable

باخت‌ ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی باخت‌ ناپذير, ترجمه باخت‌ ناپذير, کلمات شبیه باخت‌ ناپذير , شكست‌ ناپذير به لاتین , مغلوب‌ نشدني‌ به لاتین , بي‌ نظ‌ير خارجی
دانلود فایل ها