ترجمه Unbeknown در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شخصي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجهول‌.

Unbeknown به چه معناست و Unbeknown یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unbeknown

شخصي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شخصي‌, ترجمه شخصي‌, کلمات شبیه شخصي‌ , مجهول‌. به لاتین
دانلود فایل ها