ترجمه Unblushing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدون‌ شرم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ خجالت‌ , در فارسی : عاري‌ از شرم‌.

Unblushing به چه معناست و Unblushing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unblushing

بدون‌ شرم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدون‌ شرم‌, ترجمه بدون‌ شرم‌, کلمات شبیه بدون‌ شرم‌ , بي‌ خجالت‌ به لاتین , عاري‌ از شرم‌. به لاتین
دانلود فایل ها