ترجمه Unborn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نزاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هنوز زاده‌ نشده‌ , در فارسی : هنوززاده‌ نشده‌ , به فارسی : هنوز ظ‌اهر

Unborn به چه معناست و Unborn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unborn

نزاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نزاده‌, ترجمه نزاده‌, کلمات شبیه نزاده‌ , هنوز زاده‌ نشده‌ به لاتین , هنوززاده‌ نشده‌ به لاتین , هنوز ظ‌اهر خارجی
دانلود فایل ها