ترجمه Unbowed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خم‌ نشده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انحنا پيدا نكرده‌ , در فارسی : تعظ‌يم‌ نكرده‌ , به فارسی : سر كوب‌

Unbowed به چه معناست و Unbowed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unbowed

خم‌ نشده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خم‌ نشده‌, ترجمه خم‌ نشده‌, کلمات شبیه خم‌ نشده‌ , انحنا پيدا نكرده‌ به لاتین , تعظ‌يم‌ نكرده‌ به لاتین , سر كوب‌ خارجی
دانلود فایل ها