ترجمه Unbred در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نااموخته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرورش‌ نيافته‌ , در فارسی : بد ببار امده‌.

Unbred به چه معناست و Unbred یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unbred

نااموخته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نااموخته‌, ترجمه نااموخته‌, کلمات شبیه نااموخته‌ , پرورش‌ نيافته‌ به لاتین , بد ببار امده‌. به لاتین
دانلود فایل ها