ترجمه Unbroke در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nekorbnu) رام‌ نشده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوقان‌ گيري‌ نشده‌ , در فارسی : مسلسل‌

Unbroke به چه معناست و Unbroke یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unbroke

(nekorbnu) رام‌ نشده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (nekorbnu) رام‌ نشده‌, ترجمه (nekorbnu) رام‌ نشده‌, کلمات شبیه (nekorbnu) رام‌ نشده‌ , سوقان‌ گيري‌ نشده‌ به لاتین , مسلسل‌ به لاتین
دانلود فایل ها