ترجمه Unbroken در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناشكسته‌. می باشد

Unbroken به چه معناست و Unbroken یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unbroken

ناشكسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناشكسته‌., ترجمه ناشكسته‌., کلمات شبیه ناشكسته‌.
دانلود فایل ها