ترجمه Unchanged در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عوض‌ نشده‌. می باشد

Unchanged به چه معناست و Unchanged یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unchanged

عوض‌ نشده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عوض‌ نشده‌., ترجمه عوض‌ نشده‌., کلمات شبیه عوض‌ نشده‌.
دانلود فایل ها