ترجمه Uncharitable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ سخاوت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيرحم‌ , در فارسی : سخت‌ گير در قضاوت‌ , به فارسی : بي‌ گذشت‌.

Uncharitable به چه معناست و Uncharitable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uncharitable

بي‌ سخاوت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ سخاوت‌, ترجمه بي‌ سخاوت‌, کلمات شبیه بي‌ سخاوت‌ , بيرحم‌ به لاتین , سخت‌ گير در قضاوت‌ به لاتین , بي‌ گذشت‌. خارجی
دانلود فایل ها