ترجمه Uncharted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اكتشاف‌ نشده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در نقشه‌ يا جدول‌ وارد نشده‌ , در فارسی : نامعلوم‌

Uncharted به چه معناست و Uncharted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uncharted

اكتشاف‌ نشده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اكتشاف‌ نشده‌, ترجمه اكتشاف‌ نشده‌, کلمات شبیه اكتشاف‌ نشده‌ , در نقشه‌ يا جدول‌ وارد نشده‌ به لاتین , نامعلوم‌ به لاتین
دانلود فایل ها