ترجمه Uncinus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زائده‌ قلابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عضو سركج‌ يا قلاب‌ مانند.

Uncinus به چه معناست و Uncinus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uncinus

زائده‌ قلابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زائده‌ قلابي‌, ترجمه زائده‌ قلابي‌, کلمات شبیه زائده‌ قلابي‌ , عضو سركج‌ يا قلاب‌ مانند. به لاتین
دانلود فایل ها