ترجمه Uncircumcised در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ختنه‌ نشده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير مختون‌ , در فارسی : غير يهودي‌.

Uncircumcised به چه معناست و Uncircumcised یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uncircumcised

ختنه‌ نشده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ختنه‌ نشده‌, ترجمه ختنه‌ نشده‌, کلمات شبیه ختنه‌ نشده‌ , غير مختون‌ به لاتین , غير يهودي‌. به لاتین
دانلود فایل ها