ترجمه Uncloak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ردا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاش‌ كردن‌.

Uncloak به چه معناست و Uncloak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uncloak

بي‌ ردا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ردا كردن‌, ترجمه بي‌ ردا كردن‌, کلمات شبیه بي‌ ردا كردن‌ , فاش‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها