ترجمه Uncomfortable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناراحت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نامساعد (مانند هوا) , در فارسی : ناخوشايند.

Uncomfortable به چه معناست و Uncomfortable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uncomfortable

ناراحت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناراحت‌, ترجمه ناراحت‌, کلمات شبیه ناراحت‌ , نامساعد (مانند هوا) به لاتین , ناخوشايند. به لاتین
دانلود فایل ها