ترجمه Uncommon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير عادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير متداول‌ , در فارسی : غيرمعمول‌ , به فارسی : نادر , سایر ترجمه ها : كمياب‌.

Uncommon به چه معناست و Uncommon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uncommon

غير عادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير عادي‌, ترجمه غير عادي‌, کلمات شبیه غير عادي‌ , غير متداول‌ به لاتین , غيرمعمول‌ به لاتین , نادر خارجی , كمياب‌. در زبان
دانلود فایل ها