ترجمه Unconditional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌عي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌لق‌ , در فارسی : بدون‌ قيد وشرط‌ , به فارسی : بلا شرط‌.

Unconditional به چه معناست و Unconditional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unconditional

قط‌عي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌عي‌, ترجمه قط‌عي‌, کلمات شبیه قط‌عي‌ , مط‌لق‌ به لاتین , بدون‌ قيد وشرط‌ به لاتین , بلا شرط‌. خارجی
دانلود فایل ها