ترجمه Unconquerable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسخير ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكست‌ ناپذير , در فارسی : مغلوب‌ نشده‌.

Unconquerable به چه معناست و Unconquerable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unconquerable

تسخير ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی تسخير ناپذير, ترجمه تسخير ناپذير, کلمات شبیه تسخير ناپذير , شكست‌ ناپذير به لاتین , مغلوب‌ نشده‌. به لاتین
دانلود فایل ها