ترجمه Unconsidered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ ملاحظ‌ه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ملاحظ‌ه‌ , در فارسی : بي‌ توجه‌ , به فارسی : نسنجيده‌.

Unconsidered به چه معناست و Unconsidered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unconsidered

غير قابل‌ ملاحظ‌ه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ ملاحظ‌ه‌, ترجمه غير قابل‌ ملاحظ‌ه‌, کلمات شبیه غير قابل‌ ملاحظ‌ه‌ , بي‌ ملاحظ‌ه‌ به لاتین , بي‌ توجه‌ به لاتین , نسنجيده‌. خارجی
دانلود فایل ها