ترجمه Uncoordinated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناهماهنگ‌. می باشد

Uncoordinated به چه معناست و Uncoordinated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uncoordinated

ناهماهنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناهماهنگ‌., ترجمه ناهماهنگ‌., کلمات شبیه ناهماهنگ‌.
دانلود فایل ها