ترجمه Uncorrelated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناهمبسته‌. می باشد

Uncorrelated به چه معناست و Uncorrelated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uncorrelated

ناهمبسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناهمبسته‌., ترجمه ناهمبسته‌., کلمات شبیه ناهمبسته‌.
دانلود فایل ها