ترجمه Uncouple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زوجي‌ خارج‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باز شدن‌.

Uncouple به چه معناست و Uncouple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uncouple

زوجي‌ خارج‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زوجي‌ خارج‌ كردن‌, ترجمه زوجي‌ خارج‌ كردن‌, کلمات شبیه زوجي‌ خارج‌ كردن‌ , باز شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها