ترجمه Under در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درزير , در فارسی : تحت‌ , به فارسی : پايين‌ تراز , سایر ترجمه ها : كمتر از تحت‌ تسلط‌

Under به چه معناست و Under یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Under

زير به خارجی , ریشه انگلیسی زير, ترجمه زير, کلمات شبیه زير , درزير به لاتین , تحت‌ به لاتین , پايين‌ تراز خارجی , كمتر از در زبان , تحت‌ تسلط‌انگلیسی




دانلود فایل ها