ترجمه Under در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخفي‌ در زير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسري‌ دار , در فارسی : كسر , به فارسی : زيرين‌.

Under به چه معناست و Under یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Under

مخفي‌ در زير به خارجی , ریشه انگلیسی مخفي‌ در زير, ترجمه مخفي‌ در زير, کلمات شبیه مخفي‌ در زير , كسري‌ دار به لاتین , كسر به لاتین , زيرين‌. خارجی
دانلود فایل ها