ترجمه Under The Counter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاچاقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داروي‌ بدون‌ نسخه‌ و غير مجاز.

Under The Counter به چه معناست و Under The Counter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Under The Counter

قاچاقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قاچاقي‌, ترجمه قاچاقي‌, کلمات شبیه قاچاقي‌ , داروي‌ بدون‌ نسخه‌ و غير مجاز. به لاتین
دانلود فایل ها