ترجمه Under Way در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درحركت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دردست‌ اقدام‌ , در فارسی : در شرف‌ وقوع‌.

Under Way به چه معناست و Under Way یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Under Way

درحركت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درحركت‌, ترجمه درحركت‌, کلمات شبیه درحركت‌ , دردست‌ اقدام‌ به لاتین , در شرف‌ وقوع‌. به لاتین
دانلود فایل ها