ترجمه Underbid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمناقصه‌) از همه‌ كمتر قيمت‌ دادن‌. می باشد

Underbid به چه معناست و Underbid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underbid

(درمناقصه‌) از همه‌ كمتر قيمت‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (درمناقصه‌) از همه‌ كمتر قيمت‌ دادن‌., ترجمه (درمناقصه‌) از همه‌ كمتر قيمت‌ دادن‌., کلمات شبیه (درمناقصه‌) از همه‌ كمتر قيمت‌ دادن‌.
دانلود فایل ها