ترجمه Underbred در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از نژاد غيراصيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نااصل‌ زاده‌ , در فارسی : بي‌ تربيت‌.

Underbred به چه معناست و Underbred یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underbred

از نژاد غيراصيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از نژاد غيراصيل‌, ترجمه از نژاد غيراصيل‌, کلمات شبیه از نژاد غيراصيل‌ , نااصل‌ زاده‌ به لاتین , بي‌ تربيت‌. به لاتین
دانلود فایل ها