ترجمه Underbrush در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخت‌ كوچك‌ روينده‌ در زير درخت‌.

Underbrush به چه معناست و Underbrush یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underbrush

بوته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بوته‌, ترجمه بوته‌, کلمات شبیه بوته‌ , درخت‌ كوچك‌ روينده‌ در زير درخت‌. به لاتین
دانلود فایل ها